ประวัติความเป็นมา

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED เป็นสถาบันในเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2542 ต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งที่ 153/2542 ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 ให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อถ่ายโอนภารกิจ “การพัฒนา” จากภาครัฐ มาดำเนินงานด้วยความคล่องตัว ยืดหยุ่น และทันสมัย ในรูปขององค์กรสาธารณประโยชน์โดยพ.ศ.2542 – 2546 สถาบันฯได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อการจัดตั้งสถาบันฯและดำเนินภารกิจในระยะเริ่มต้น ต่อมาทางสถาบันฯต้องหารายได้จากการให้บริการแก่วิสาหกิจ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น

สถาบันฯ มีภารกิจหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ทั้งด้านการตลาด การผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการนำพาธุรกิจเข้าสู่โมเดิร์นเทรดและเปิดประตูการค้าสู่ตลาดต่างประเทศ ภารกิจหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย

  • การถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การเรียนทางไกล การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและอื่นๆ แก่ผู้ประกอบการ SME และบุคลากรที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME
  • การให้บริการคำปรึกษา แนะนำการปรับปรุงกิจการ การตลาด การลงทุน การร่วมลงทุน การเชื่อมโยงธุรกิจ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน ผู้ประกอบการ SME
  • การศึกษาวิจัยทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ SME รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการได้เข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยเชื่อถือได้ สามารถนำไปปรับใช้ ตลอดจนการจัดทำดัชนี ชี้วัดความสามารถในการประกอบการ
  • การรับรองมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME หรือเป็นผู้ประเมินสถานประกอบการ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้