คณะกรรมการ
มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
image
นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ
image
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
รองประธานกรรมการ
image
นางสุมลมาลย์ กัลยาศิริ
กรรมการ
image
นายปราโมทย์ วิทยาสุข
กรรมการ
image
นายโสภณ ผลประสิทธิ์
กรรมการ
image
นางศิริรัตน์ จิตต์เสรี
กรรมการและเหรัญญิก
image
นายมาณพ ชิวธนาสุนทร
กรรมการ
image
นายวีรนันท์ นีลดานุวงศ์
กรรมการ
image
นางบุญเจือ วงษ์เกษม
กรรมการ
image
นายหทัย อู่ไทย
กรรมการ
image
นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง
กรรมการ
image
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา
กรรมการ
image
นายพิตรพิบูล ธีร์จันทึก
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
image
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
ประธานกรรมการ
image
นายมาณพ ชิวธนาสุนทร
กรรมการ
image
นางวรวรรณ ชิตอรุณ
กรรมการ
image
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
กรรมการ
image
ดร.วีรพงศ์ มาลัย
กรรมการ
image
นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี
กรรมการ
image
นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ
กรรมการและเหรัญญิก
image
นายณัฐพล แสงฟ้า
กรรมการ
image
ศาสตราภิชาน
ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

กรรมการ
image
นางสาวชุติภา  โอภาสานนท์
กรรมการ
image
รองศาสตราจารย์
ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ
กรรมการ
image
นายคณิทธิ์ สว่างวโรรส
ที่ปรึกษากรรมการ
image
นายธนนนทน์ พรายจันทร์
ที่ปรึกษากรรมการ
image
นายพิตรพิบูล ธีร์จันทึก
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
image
นางศิริรัตน์ จิตต์เสรี
ประธานกรรมการ
image
นายมาณพ ชิวธนาสุนทร
กรรมการ
image
รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
กรรมการ
image
นางสาวทัศนียา ลัธธนันท์
เลขานุการ
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา SMEs
image
ศาสตราภิชาน
ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ประธานกรรมการ
image
นายมาณพ ชิวธนาสุนทร
กรรมการ
image
ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์
กรรมการ
image
รองศาสตราจารย์
ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ
กรรมการ
image
นายคณิทธิ์ สว่างวโรรส
ที่ปรึกษากรรมการ
image
นายพิตรพิบูล ธีร์จันทึก
กรรมการและเลขานุการ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้