คณะกรรมการ
มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
image
นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ
image
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
รองประธานกรรมการ
image
นางสุมลมาลย์ กัลยาศิริ
กรรมการ
image
นายปราโมทย์ วิทยาสุข
กรรมการ
image
นายโสภณ ผลประสิทธิ์
กรรมการ
image
นางศิริรัตน์ จิตต์เสรี
กรรมการและเหรัญญิก
image
นายมาณพ ชิวธนาสุนทร
กรรมการและผู้จัดการ
image
นายวีรนันท์ นีลดานุวงศ์
กรรมการ
image
นางบุญเจือ วงษ์เกษม
กรรมการ
image
นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง
กรรมการ
image
นายอุดม วงศ์วิวัฒณ์ไชย
กรรมการ
image

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
กรรมการ

image
นายพิตรพิบูล ธีร์จันทึก
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
image
นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
ประธานกรรมการ
image
ศาสตราภิซาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการ
image
นางสาวชุติภา โอภาสานนท์
กรรมการ
image
นายมาณพ ชิวธนาสุนทร
กรรมการและผู้จัดการ
image

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ

image
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
image

นายสถาพร ร่วมนาพะยา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กรรมการ

image

นางวชิรา ไฝเจริญมงคล

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
image

นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม
กรรมการ

image

นายวชิระ แก้วกอ

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรรมการ

image

นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล

กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ

image

ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์

รองประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ

image

นายณัฐพล แสงฟ้า

นายกสหพันธ์สมาคมผู้ประกอบการไทย
กรรมการ

image
นายพิตรพิบูล ธีร์จันทึก
กรรมการและเลขานุการ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้