ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร ISMED

กิจกรรม ISMED

ตารางอบรมปี 59

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ

bs-hr

การจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล

กิจกรรม การจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล(ที่ไม่ใช่อาหาร) ...
อ่านต่อ
banner2

โครงการพัฒนายกระดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Cluster กระเป๋า

กำหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการยกระดับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ CREATIVE ...
อ่านต่อ
cover

Taste of Thai

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเชื่อมโยงธุรกิจ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมเบื้องต้น ...
อ่านต่อ

โอกาส…ของคุณ

Filter - All
หนังสือโอกาส
 • โอกาส Volume1
 • โอกาส Volume2
 • โอกาส VOLUME3
 • โอกาส VOLUME4
 • โอกาส VOLUME5
 • โอกาส VOLUME6
 • โอกาส VOLUME7
 • โอกาส VOLUME8
 • โอกาส VOLUME9
 • โอกาส VOLUME10
 • โอกาส VOLUME11
 • โอกาส VOLUME12
 • โอกาส VOLUME13
 • โอกาส VOLUME14
 • โอกาส VOLUME15
 • โอกาส VOLUME16
 • โอกาส VOLUME17