หลวงปู่คร่ำ เกจิอาจารย์ตำนานพุทธคุณแห่งบูรพาทิศ ผ้ายันต์พัดโบกมหาลาภหลวงปู่คร่ำ จังหวัดระยอง

84 จำนวนผู้เข้าชม  | 

           พระมงคลศีลาจารย์ หรือ หลวงปู่คร่ำ ยโสธโร  พระเกจิผู้แตกฉานเชี่ยวชาญการแพทย์ แผนไทย แห่งวัดวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เดิมท่านชื่อคร่ำ อรัญวงศ์ เมื่อวัยเจริญขึ้นโยมบิดามารดา ได้พาไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือกับท่านเจ้าอาวาสวัดวังหว้า จนอายุ 15 ปีก็ได้กลับมาบ้าน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวในการทำสวนพริกไทย แต่ในปีนั้นสวนพริกไทยเหี่ยวเฉาตายเรียบ ทางบ้านของท่านจึงเลิกทำสวนพริกไทย กระทั่งหลวงปู่อายุครบ 20 ปี จึงคิดที่จะบวชเพื่อทดแทนพระคุณและตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง หลังจากหลวงปู่คร่ำยโสธโรอุปสมบทเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้ว ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญศีลภาวนาอย่างเคร่งครัด มีความรู้ความสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว สอบได้นักธรรมตรีและนักธรรมโทอย่างรวดเร็ว รวมทั้งศึกษาหนังสือขอมจนมีความสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี
จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลตามลำดับ ครั้งเป็นเจ้าอาวาสท่านได้กำหนดระเบียบการปกครองของวัดวังหว้าให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติและระเบียบของสงฆ์ กฎของมหาเถรสมาคม รวมทั้งระเบียบต่างๆ ของทางราชการทุกประการ กฎระเบียบของวัด ภิกษุสามเณรทุกรูปในวัดจะต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร งดเว้นอบายมุขทุกชนิด ยึดมั่นในคำสอนของพระบรมศาสดา

          หลวงปู่คร่ำ ยโสธโร ท่านเป็นผู้มีจิตใจเมตตาแก่คนทั่วไป ทั้งที่ตกทุกข์ได้ยากหรือคนเจ็บป่วยมาหาไม่เคยผิดหวัง ท่านยังศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณและตำรับยาสมุนไพรจนมีความรู้ความสามารถนำไปใช้บำบัดช่วยเหลือชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ในสมัยที่ยังไม่มีสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลอย่างเช่นทุกวันนี้ ใครที่เป็นโรคกระดูกหัก ไปรักษาที่ไหนไม่หาย มาที่วัดวังหว้าท่านรับไว้หมด ใช้น้ำมันที่ปรุงขึ้นเอามาผสมยาสมุนไพรรักษาได้ทั้งกระดูกหักและแผลเรื้อรังต่างๆ หายกลับไปทุกคน อีกทั้งทหารตำรวจบางรายขอน้ำมันใส่ขวดเล็กๆห้อยคอ เมื่อไปรบชายแดนทำให้แคล้วคลาดและมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าอยู่แนวหน้า ญาติโยมที่เดินทางมากราบ หลวงปู่จะนั่งพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ พูดคุยด้วยถ้าพอมีเวลา ขอให้ช่วยทำอะไรถ้าไม่ขัดศีลธรรมและเป็นเรื่องที่ดีงามแล้วท่านไม่เคยขัดช่วยทุกเรื่อง

          นอกจากนี้ ท่านยังทำนุบำรุงวัดวาอาราม และโรงเรียนหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำบลวังหว้าทุกโรงเรียน หลวงปู่ได้มีส่วนช่วยก่อสร้างและทำนุบำรุงตลอดมาด้วยความเมตตาของหลวงปู่ที่มีต่อ สาธารณกุศลมีมากมาย อาทิ ก่อสร้างและทำนุบำรุงอาคารของวัดวังหว้า จัดหาทุนสร้างและส่งเสริมอาคารตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนและสำนักงานการประถมศึกษา จัดหาทุนสมทบการก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสถานีอนามัยต่างๆ ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอและศาลหลักเมืองจังหวัดระยอง

          ในส่วนของวัตถุมงคลเครื่องรางของหลวงปู่คร่ำ มีมากมายหลายอย่าง ทั้งตะกรุดโทน สีผึ้งเมตตา ผ้ายันต์ น้ำมันงา เหรียญแบบต่างๆ และมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของหลวงปู่คร่ำ คือผ้ายันต์พัดโบก ชื่อเต็มว่า  "ผ้ายันพัดโบกมหาลาภหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง" โดยผ้ายันแบ่งเป็น 2 ท่อนท่อนบนสีแดงท่อนล่างสีขาว ประกอบด้วยรูปหลวงปู่ในยันต์หลายชนิด ผ้ายันต์พัดโบกนี้หลวงปู่ทำขึ้นเพื่อป้องกันวาตภัยทั้งลมและฝนในยามที่มรสุมรุนแรง จะพัดทำความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ผ้ายันต์พัดโบกจะโบกให้ลมเปลี่ยนทิศทาง รวมทั้งพัดโบกความชั่วร้ายอื่นๆ ไม่ให้กล้ำกลายมาถึงบ้านเรือนของผู้ครอบครอง  ผ้ายันต์นี้ได้ ผ้ายันต์พัดโบกเป็นยันต์พัดบอกให้ร้านค้าต่างๆ โบกนำลาภผลเข้าสู่อาคารร้านค้าอีกด้วย บรรดาบ้านเรือนแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกเกือบทุกบ้านจะมีผ้ายันต์พัดโบกหลวงปู่คร่ำไว้คุ้มภัยและเป็นมงคลแก่บ้านเรือน รวมไปถึงกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย ก็ปรากฏยันต์พัดโบกของหลุดหลวงปู่คร่ำอยู่ทั่วไป แม้แต่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศลาว ผ้ายันต์พัดโบกหลวงปู่คร่ำก็ยังโบกไปถึงเวียงจันทน์ ในประเทศเขมรซึ่งเป็นดินแดนแห่งไสยศาสตร์ ผ้ายันต์พัดโบกของหลวงปู่ก็โบกไปทั่วจากคนไทยที่ไปทำมาค้าขายที่นั่น

          วิธีการบูชาผ้ายันต์พัดโบก เริ่มต้นด้วยการตัดต้นไผ่ ให้สูงจากพื้นประมาณ 30 ชม.โดยประมาณ (ห้ามให้ต้นไผ่โดนพื้นดินเด็ดขาด ) ตัดกิ่งไผ่ให้เหลือพุ่มปลายยอดไว้ ใช้เชือกมัดผ้ายันต์
พัดโบก ใต้พุ่มปลายยอด หาตำแหน่งมัดต้นไผ่ เช่น ต้นไม้หรือที่สูง หลังจากมัดเสร็จแล้ว จุกธูป 9 ดอก อาราธนาคาถาบอก หลวงปู่คร่ำ งานมงคลที่ทำขอให้สำเร็จโดยราบรื่น แล้วปักธูปในกลางแล้ง ห้ามปักโคนต้นไม้หรือในกระกางต้นไม้ เป็นอันเสร็จ ชาวบ้านที่ศรัทธาในหลวงปู่คร่ำ เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ ของผ้ายันต์
ผัดโบก จะนำไปติดไว้ตามหน้าร้านค้า สวนผลไม้ หรืองานกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส งานบวชนาค เป็นต้น

          แม้วันนี้หลวงปู่จะละสังขารไปแล้ว ยังมีลูกศิษย์ลูกหา รวมทั้งพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ เดินทางสักการะสรีรสังขารของหลวงปู่คร่ำ นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และภาพเขียนประวัติของหลวงปู่คร่ำไว้ให้ลูกศิษย์กราบไหว้บูชาอีกด้วย

 

พุทธังรวมจิต ธัมมังรวมใจ สังฆังหลงใหล ร่วมใจยโสธโร นะโมพุทธายะ

(คาถาบูชาหลวงบูคร่ำ)

 

------------------------------------------------------------------

 

สอบถามเพิ่มเติม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า จังหวัดระยอง

คุณสุภัทร วงค์ศรี เบอร์โทรศัพท์ '089 931 5800

--------------------------------------------------------------

 

กรมการท่องเที่ยว

สายมูห้ามพลาด! ท่องเที่ยวสายมูเตลู รับพลังชีวิตไม่ควรพลาด

แสวงบุญอย่างอุ่นใจในเส้นทางแห่งศรัทธาน้อมนำด้วยวิถีง่ายงามและเรียบง่ายเสริมให้กับชีวิตสู่ความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สมปรารถนาดั่งใจหวัง ล่องไปตามเส้นทางจากเหนือจรดใต้

 

จังหวัดเชียงราย

ทักษาโหรา บูชาพระธาตุ

ณ เมืองโบราณเชียงแสน ดินแดนริมน้ำโขง

ติดต่อสอบถาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน

คุณอภิชาติ ติลกสกุลชัย เบอร์โทรศัพท์ '0867777409

 

จังหวัดพิษณุโลก
3 ถ้ำ 1 ศาล ณ บ้านมุงเหนือ…กับ 4 ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์

ถ้ำหลวงพ่อบุญมี ถ้ำค้างคาว ถ้ำพระรถ  และศาลปู่หลวง 

ติดต่อสอบถาม ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

คุณวรากร น้อยพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ '0634533228

 

จังหวัดสกลนคร

กุฏิหลวงปู่มั่น  วัดป่าบ้านหนองผือ

ที่นี่คือ….มหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนา

ติดต่อสอบถาม หนองผือโฮมสเตย์

คุณเพ็ญนภา ปรีชาเสถียร เบอร์โทรศัพท์ '0918628487

 

จังหวัดระยอง

หลวงปู่คร่ำ ...เกจิอาจารย์ตำนานพุทธคุณแห่งบูรพาทิศ

ผ้ายันพัดโบกมหาลาภหลวงปู่คร่ำ

ติดต่อสอบถาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า

คุณสุภัทร วงค์ศรี เบอร์โทรศัพท์ '0899315800

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คีรีวง พุทธบารมีหลวงพ่อเถื่อนและลูกสวาทมนต์ตราแห่งรักเมตตามหานิยม

ติดต่อสอบถาม วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวลูกไม้คีรีวง

คุณวารุณี คำศรี เบอร์โทรศัพท์ '0867888718

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มจุดขายชุมชน ผ่านแนวคิด เรื่องเล่าสร้างสรรค์ชุมชน มูเตลู

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้