กุฏิหลวงปู่มั่น วัดป่าบ้านหนองผือ ที่นี่คือ มหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนา จังหวัดสกลนคร

25 จำนวนผู้เข้าชม  | 

                   ในสมัยก่อนนั้น…วัดป่าบ้านหนองผือหรือวัดป่าภูริทัตตถิราวาส ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาภูพานทางทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร เริ่มแรกสถานที่แห่งนี้เป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาพันธุ์ เช่น เสือ หมี เก้ง กวาง หมูป่า รวมถึงสัตว์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยเชื้อไข้ป่ามาลาเรียอีกด้วย

                   หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร ท่านได้รับรุกขมูลมารูปแรกในราวปีพุทธศักราช 2476 ท่านได้ธุดงค์ไปเจริญสติอยู่ที่ถ้ำพระ บ้านหนองสะไน ห่างจากบ้านหนองผือ ประมาณ 15 กิโลเมตร ขณะที่ท่านทำความเพียรนั้นท่านก็ได้ไปปรุงยาหม้อใหญ่ไว้สำหรับฉันแก้โรคเหน็บชา  เนื่องจากว่าบริเวณนั้นมีอากาศที่หนาวเย็นมากซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านก็เป็นโรคเหน็บชากันมากด้วยเช่นกัน  จึงพากันไปขอยาจากท่านและเมื่อกินก็ทำให้หายจากโรคเหน็บชาจึงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในองค์หลวงปู่หลุยส์เป็นอย่างมาก จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2478 ชาวบ้านจึงช่วยกันตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นมาในบริเวณวัดป่าบ้านหนองผือปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยมีชาวบ้านได้ถวายที่ดินให้ แต่หลวงปู่หลุยส์ท่านก็ไม่ได้อยู่ เพราะธุดงค์ไปอีกหลายที่ จนกระทั่งหลวงปู่หลุยส์ทราบข่าวว่า หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านได้รับนิมนต์ จากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ แห่งวัดโพธิสมพร จังหวัดอุดรธานี มาเผยแผ่ธรรมะที่ภาคอีสานอีกครั้งหลังจากที่หลวงปู่มั่นจารึกธุดงค์ประจำพรรษาอยู่ทางภาคเหนือนานถึง 12 ปี หลวงปู่หลุยส์จึงเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นที่สำนักสงฆ์ บ้านม่วงไข่ผ้าขาวอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ต่อมาท่านจึงมอบหมายให้มัคทายกวัดชื่อโยมพุทธพร้อมลูกชายที่ชื่อนายดอน เดินทางไปนิมนต์กราบหลวงปู่มั่นซึ่งพักอาศัยอยู่ที่ เสนาบ้านห้วยแคน อำเภอโคกศรีสุพรรณ พร้อมด้วยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโรและพระเถระรูปอื่นๆ หลวงปู่มั่นจึงรับนิมนต์แต่ยังไม่สามารถเดินทางไปวัดป่าบ้านหนองผือได้เนื่องจากว่ามีสิ่งของและสัมภาระอีกมากมาย เมื่อหลวงปู่หลุยส์ทราบข่าวแล้วจึงเตรียมคนหนุ่มออกไปรับหลวงปู่มั่นพร้อมคณะอีกครั้ง  ในสมัยนั้นยังไม่มีเส้นทางสัญจรรถ จึงเดินทางผ่านทางภูเขา ต้องพักค้างคืนระหว่างทางเนื่องจากเป็นระยะทางกว่า 50 กิโลเมตรซึ่งในขณะนั้นหลวงปู่มั่นมีอายุถึง 75 ปีแล้ว ครั้งนั้นจึงเป็นการเดินทางไกลครั้งสุดท้ายของหลวงปู่มั่น

                   เมื่อหลวงปู่มั่นมาประจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือแล้ว ท่านก็ไม่ได้จาริกไปไหนอีกเลยเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2488 ถึง 2492 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานที่สุด เพราะในอดีตท่านไม่เคยจำพรรษาซ้ำที่ไหนเกิน 2 ปี บ้านหนองผือสมัยนั้นจึงเปรียบดังมหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนา โดยมีองค์หลวงปู่มั่นเป็นพระอาจารย์ใหญ่ มีหลักสูตรก็คืออริยมรรคและธุดงควัตร กฎระเบียบคือพระธรรมวินัย มีปัญญาคือความพ้นทุกข์เป็นหลักชัยตามแนวทางของสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ กุฎิแห่งนี้หลวงปู่มั่นได้ใช้เป็นที่แสดงธรรม ลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่มั่นในยุคแรกๆ จะมีหลายองค์ เช่น หลวงปู่ดุล อัตุโล หลวงปู่สิงห์ ขันตยาขโม  หลวงปู่ฝั้น    อาจาโร หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่เทศน์ เทศน์รังสี  หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่ชอบ เป็นต้น และในยุคบ้านหนองผือ พ.ศ. 2488-2492 จะมีอีกหลายองค์ เช่น หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่วัน อุตตโม หลวงปู่ทองคำ ญาโนภาโส หลวงปู่แตงอ่อน หลวงปู่คำพอง หลวงปู่หล้า หลวงปู่วิริยังค์ หลวงปู่จวน และสามเณรบุญเพ็ง เขมาภิรโต เป็นต้น และยังมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรเดินธุดงค์ เข้าไปหาความสงบวิเวกไม่ขาดสาย

          สำหรับกุฎิหลวงปู่มั่น ที่บ้านหนองผือนั้น ในเมื่อสมัยก่อนยังไม่มีกุฏิขององค์หลวงปู่ท่านกั้นห้องเล็กๆอยู่ในศาลา ในช่วงปีพุทธศักราช 2489 ญาติโยมชาวบ้านหนองผือได้มีมติที่จะสร้างกุฏิถวายหลวงปู่มั่นสักหลังหนึ่งให้เป็นการถาวรจึงได้พากันไปขออนุญาตจากท่านตอนแรกหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ให้สร้างตัวท่านบอกว่าแค่นี้ก็พออยู่ได้แล้ว ต่อมาอีกไม่นานญาติโยมก็ไปขออนุญาตท่านเป็นครั้งที่ 2 ท่านก็ยังไม่อนุญาตจนท่านยอมอนุญาตให้สร้างเมื่อมีการขอท่านเป็นครั้งที่ 3 เมื่อท่านอนุญาตแล้วญาติโยมจึงพากันเตรียมเครื่องมือก่อสร้างและมีการบริจาคทรัพย์จากชาวบ้านเพื่อซื้ออุปกรณ์การก่อสร้าง และได้เริ่มการก่อสร้างขึ้นการก่อสร้างกุฏิอีกครั้งนั้นชาวบ้านได้ต่างระมัดระวังคิดอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้การก่อสร้างยืดยาวและมีปัญหาเพราะเป็นการก่อสร้างต่อหน้าหลวงปู่มั่นจะได้สมกับความศรัทธาจริงเมื่อมีการเริ่มก่อสร้างหลวงปู่มั่นท่านก็ได้เดินมาดูงานด้วยตัวท่านเองอยู่บ่อยๆบางครั้ง ท่านได้ตอกตะปูเองบางครั้งท่านก็แนะนำช่างให้ทำตามที่ท่านต้องการ         การก่อสร้างกุฏิครั้งนี้อยู่ในสายตาของหลวงปู่มั่นโดยตลอดนั่นเองการก่อสร้างก็เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีความสำคัญของกุฏิหลังนี้นอกจากเป็นกุฏิของหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายพระกรรมฐานแล้วกุฏิหลังนี้ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงเคยเสด็จทอดพระเนตรเมื่อปีพุทธศักราช 2521 ในครั้งทอดพระเนตรโครงการสร้างฝายอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาดบ้านนาในและห้วยผึ้งบ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร  และต่อมากุฏิหลังนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช 2522 และนี่ก็เป็นเรื่องราวความสำคัญของกุฏิหลวงปู่มั่นหลังนี้และจะกลายเป็นประวัติศาสตร์สำคัญต่อประเทศอย่างแน่นอน

          อีกสถานที่หนึ่งที่สำคัญคือ พระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตมหาเถระ สถานที่รวบรวมเรื่องราวขององค์ท่าน ภายในองค์มีรูปหล่อพระองค์หลวงปู่มั่นทำด้วยทองคำประดิษฐานอยู่ มีภาพเขียนสีน้ำมันเป็นภาพเขียนรูปเหมือนขององค์ท่านติดอยู่  ระเบียงรอบมหาเจดีย์ประดิษฐานปฏิมากรรมรูปปั้นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่สายตรงที่เคยอยู่ร่วมกันจำนวน 63 องค์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ ได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นพระบุพพาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม พระธุดงค์เข้ากรรมฐานในประเทศไทย องค์ท่านได้บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุด ดังจะเห็นในหลักฐานว่า พระอัฐิธาตุของท่านกลายเป็นพระธาตุเพราะอำนาจจิตขององค์ท่านนั้นเป็นอริยจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสพระผู้สำเร็จพระอรหันต์ทุกองค์เวลานิพพานอัฐิจะเป็นกลายเป็นพระธาตุ

          สำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย หากได้มากราบสักการะหลวงปู่มั่น พระบุพพาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม และกุฎิซึ่งเปรียบดังมหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นมงคลชีวิตของพวกเราอย่างที่สุด

 

---------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม หนองผือโฮมสเตย์ จังหวัดสกลนคร

คุณเพ็ญนภา ปรีชาเสถียร เบอร์โทรศัพท์ '091 862 8487

--------------------------------------------------------------

 

กรมการท่องเที่ยว

สายมูห้ามพลาด! ท่องเที่ยวสายมูเตลู รับพลังชีวิตไม่ควรพลาด

แสวงบุญอย่างอุ่นใจในเส้นทางแห่งศรัทธาน้อมนำด้วยวิถีง่ายงามและเรียบง่ายเสริมให้กับชีวิตสู่ความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สมปรารถนาดั่งใจหวัง ล่องไปตามเส้นทางจากเหนือจรดใต้

 

จังหวัดเชียงราย

ทักษาโหรา บูชาพระธาตุ

ณ เมืองโบราณเชียงแสน ดินแดนริมน้ำโขง

ติดต่อสอบถาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน

คุณอภิชาติ ติลกสกุลชัย เบอร์โทรศัพท์ '0867777409

 

จังหวัดพิษณุโลก
3 ถ้ำ 1 ศาล ณ บ้านมุงเหนือ…กับ 4 ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์

ถ้ำหลวงพ่อบุญมี ถ้ำค้างคาว ถ้ำพระรถ  และศาลปู่หลวง 

ติดต่อสอบถาม ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

คุณวรากร น้อยพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ '0634533228

 

จังหวัดสกลนคร

กุฏิหลวงปู่มั่น  วัดป่าบ้านหนองผือ

ที่นี่คือ….มหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนา

ติดต่อสอบถาม หนองผือโฮมสเตย์

คุณเพ็ญนภา ปรีชาเสถียร เบอร์โทรศัพท์ '0918628487

 

จังหวัดระยอง

หลวงปู่คร่ำ ...เกจิอาจารย์ตำนานพุทธคุณแห่งบูรพาทิศ

ผ้ายันพัดโบกมหาลาภหลวงปู่คร่ำ

ติดต่อสอบถาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า

คุณสุภัทร วงค์ศรี เบอร์โทรศัพท์ '0899315800

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คีรีวง พุทธบารมีหลวงพ่อเถื่อนและลูกสวาทมนต์ตราแห่งรักเมตตามหานิยม

ติดต่อสอบถาม วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวลูกไม้คีรีวง

คุณวารุณี คำศรี เบอร์โทรศัพท์ '0867888718

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มจุดขายชุมชน ผ่านแนวคิด เรื่องเล่าสร้างสรรค์ชุมชน มูเตลู

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้