“ผลิตภัณฑ์ปิดแผลไฮโดรเมช” นวัตกรรม “อุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย”

1926 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“ผลิตภัณฑ์ปิดแผลไฮโดรเมช” นวัตกรรม “อุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย”

นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของประเทศไทย ที่มีคุณภาพ ใช้ใช้ดีและต้องบอกต่อกับ ผลิตภัณฑ์ปิดแผลแบบก้าวหน้า “โฮโดรเมช” ที่เป็นการคิดค้นและพัฒนาจาก “คุณหมอไทย” มาจากความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการหายของแผลให้ดีขึ้นจึงเหมาะกับแผลเฉียบพลัน และแผลเรื้อรังที่ได้รับการรักษาสาเหตุแล้ว

“นพ.การุณ ตรงนำชัย” ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค นักวิจัยผู้คิดค้นพัฒนา วัสดุปิดแผล แบบก้าวหน้า “ไฮโดรเมช” (Hydromesh) เปิดเผยถึง การคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ “ผลิตภัณฑ์ปิดแผล” เกิดขึ้นมาจากการที่ได้ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยที่เป็นเด็ก และเห็นปัญหาของผู้ป่วยที่ประสบกับภาวะการเป็นแผลเฉียบพลัน การเป็นแผลกดทับ และแผลที่หายช้ากับผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงเกิดเป็นแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้แผลของผู้ป่วยสามารถรักษาหายได้รวดเร็วขึ้น

ไฮโดรเมช ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาต่อเนื่องมาประมาณ 17-18 ปี จึงได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกมาสู่ตลาด จึงได้ขยายให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ป่วยได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ ซึ่งลูกค้าที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ต่างมีความพึงพอใจและให้คะแนนรีวิวเต็ม เพราะเมื่อใช้แล้วแผลหายเร็วขึ้นและไม่มีการติดเชื้อ ทำให้ลูกค้าต่างมีการบอกต่อกันอย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ผ้าปิดแผลแบบก้าวหน้า คือ การเป็น Hydrogel Dressing สามารถดูดซับสารคัดหลั่งได้ประมาณ 50 เท่าของน้ำหนักตัว ให้ความชุ่มชื้นกับแผลได้ดี ช่วยกระตุ้นกระบวนการ Autolytic debridement ของเนื้อตาย วัสดุไม่ติดกับพื้นผิวของแผล สามารถชะล้างออกจากแผลได้ง่าย ส่วน Hydrogel มีความเย็นช่วยลดความเจ็บปวดในช่วงทำแผลได้

ผลิตภัณฑ์สามารถนำมาใช้กับแผลทั้ง แผลเฉียบพลันทุกชนิดและแผลเรื้อรัง ได้แก่ แผลกดทับ แผลในผู้ป่วยเบาหวาน เส้นเลือดขอด เส้นเลือดอุดตัน และอื่นๆ โดยลูกค้าสามารถทำแผลได้ตามแนวทางการทำแผลและสามารถเปลี่ยน ไฮโดรเมช ได้ในทุก 3 วัน ส่งผลการหายของแผลให้ดีขึ้น

แผนการทำตลาดได้มีช่องทาง ทั้ง Facebook ช่องทาง YouTube และผ่านช่องทาง Line@ ของไฮโดรเมช รวมถึงแฟลตฟอร์ม อี-คอมเมิร์ซคือ Shopee และ Lazada พร้อมกันนี้มีการทำตลาดผ่านโรงพยาบาล และคลินิกต่างๆ ซึ่งลูกค้าเมื่อได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างมีการแนะนำและบอกต่อเนื่อง

“นพ.การุณ” กล่าวต่อว่า การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในช่วง 17-18 ปีที่ผ่านมา ได้ผ่านอุปสรรคและความยากมาหลายด้าน แต่สิ่งที่ทำให้เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตลอด เพราะมีเป้าหมายคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพเพื่อทำให้คนไข้ได้ใช้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ จึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ผสมด้วยการมีความอดทนและมีเป้าหมายที่วางไว้อย่างชัดเจน จึงเป็นแรงผลักดันทำให้พัฒนาได้สำเร็จ

ผลิตภัณฑ์ “ไฮโดรเมช” ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย กับ สำนักงบประมาณแล้ว ทำให้โรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้ และผลิตภัณฑ์ได้รับรอง ISO 13485 จึงสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปตลาดต่างประเทศได้

บริษัทได้มีเป้าหมายสำคัญที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ไปในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอาเซียน ตะวันออกกลาง และประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อ รวมถึงมีความเชื่อมั่นกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ที่เป็นแบรนด์จากประเทศไทย

ภาพรวมแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นปิดแผลมีความต้องการมากขึ้นในตลาดโลก มาจากตลาดโลกมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานมากสุดในโลก อันดับหนึ่งคือ ประเทศจีนจำนวน 120 ล้านคน รองลงมา อินเดีย 10 ล้านคน และญี่ปุ่น 8 ล้านคน ส่วนไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 4.8 ล้านคน อยู่ในอันดับที่ 4 ของโลก ซึ่งคาดว่าในปี 2564 จะมีจำนวนเพิ่มอีก 500,000 คน เป็น 5.3 ล้านราย อายุเฉลี่ยของผู้ป่วย ก็ลดลงมาที่ 20-70 ปี ส่วนภาพรวมในโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีความเสี่ยงที่จะมีผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์เติบโตสอดคล้องกัน

การเข้าร่วมโครงการภาครัฐส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมโครงการของ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ของฝ่ายพัฒนาสมรรถนะธุรกิจ ที่ได้ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งออกบูธ ส่งเสริมใช้สินค้า การขยายช่องทางทำตลาดใหม่ๆ รวมถึงการสนับสนุนในด้านต่างๆ ทำให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงได้รับสนับสนุนจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) หรือ ทีเซลล์ ล่าสุดบริษัทได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท บัสก้ม ในการสร้างแบรนด์ การเพิ่มช่องทางทำตลาดและขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า

แผนระยะยาวบริษัทมีความสนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ทั้งงานแสดงสินค้า Medica จัดขึ้นที่เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่มีขนาดใหญ่สุดในโลก ซึ่งจะมีผู้ซื้อ (บายเออร์) จากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงาน จึงส่งผลดีต่อการขยายตลาดไปทั่วโลก รวมถึงมีความสนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Arab Health จัดขึ้นที่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทในการเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางในระยะยาว

“นพ.การุณ” กล่าวต่อว่า บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค ได้ตั้งเป้าหมายในระยะยาว 3-5 ปีข้างหน้า จะเป็นผู้นำในตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง ด้วยการมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% ของตลาดแผ่นปิดแผลชนิดก้าวหน้า พร้อมสร้างยอดจากต่างประเทศ คิดเป็นส่วน 65% ของยอดขายรวม เนื่องจากปัจจุบันยอดขายหลักมาจากในประเทศ

เรียบเรียงโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้