ฮาลาลปีที่ 2 (ที่ไม่ใช่อาหาร)

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลและกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมฮาลาล (ที่ไม่ใช่อาหาร) ปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาอุสาหกรรมฮาลาล