อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะข้าราชการจาก Sri Lanka Institute of Development Administration เข้ามารับฟังบรรยาย และเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบัน

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2560  นายปรัชญา เพิ่มทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะข้าราชการจาก Sri Lanka Institute of Development Administration ประเทศศรีลังกา เข้ามารับฟังบรรยาย และเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบัน   ที่มา […]