ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ภายใต้ โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย

ภายใต้ โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มกราคม 2561 ฟรี !

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

 1. เข้าร่วมในกิจกรรมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยให้เข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย
 2. เข้าร่วมในกิจกรรมการยกระดับความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและสถาบันต่างๆ ในการเพิ่มศักยภาพด้านการเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมเพื่อร่วมกันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 3. เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต และการบริหารจัดการ
 4. เกิดการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม
 5. เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ของสมาชิก
 6. เกิดการขยายโอกาสทางด้านการตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ
 7. เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรร่วมกัน
 8. เกิดความสามารถในการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบได้ในราคาถูกลง
 9. เกิดการขยายตัวด้านการค้า การลงทุนของสมาชิก
 10. เพิ่มขีดความสามรถ และศักยภาพในการแข่งขันโดยรวม

 คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

 • จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่
 • อุตสาหกรรมเครื่องสำอางในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • มีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมในกิจกรรมฯ

ฟรี ! ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทยเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

โทร. 02-564-4000 ต่อ 1214, 1203 : 086-753-4967 โทรสาร.02-986-9355

Email: k.rabeabnaveenurak@hotmail.com:  Email: vdatponmart@gmail.com: Email: torsaknewton@yahoo.com

คุณวิยะดา  เดชพลมาตร,  คุณกนกวรรณ ระเบียบนาวีนุรักษ์  (ผู้ประสานงานโครงการ), คุณต่อศักดิ์  สุทธิชาติ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจ SMEs อาวุโส (ผู้บริหารโครงการ)

<<<<<<โบว์ชัวร์จ้าาา>>>>>>

<<<<<<โหลดใบสมัครที่นี่>>>>>>

<<<<<<แบบข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ (SMEs/ผู้ประกอบการ/บุคลากร)>>>>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.