ลดพุงลดโรค

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

โครงการ SMEs ไทย ลดพุงลดโรค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสุกัญญา,คุณแสงเดือน โทรศัพท์ 0-2564-4000 ต่อ 2009, 2012 โทรศัพท์มือถือ 082-450-2620 ,082-450-2612

การจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม การจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล(ที่ไม่ใช่อาหาร) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล(ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2560)ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก สระบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี)

ฮาลาลปีที่ 2 (ที่ไม่ใช่อาหาร)

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลและกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมฮาลาล (ที่ไม่ใช่อาหาร) ปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาอุสาหกรรมฮาลาล

Asian Fusion

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 ขอเชิญ “มืออาชีพในวงการแฟชั่น”นักออกแบบแฟชั่นที่เป็นผู้ประกอบการ | ทายาทธุรกิจ | หุ้นส่วนในกิจการ เข้าร่วมกิจกรรม สร้างนักออกแบบมืออาชีพเพื่อยกระดับสินค้าสู่ตลาดโลก               เชิญ…มืออาชีพในวงการแฟชั่น สร้างสรรค์ผลงาน […]