Go-Dung

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

สศอ. และ ISMED เปิดตัวเว็บไซต์ GODUNG CLEARANCE เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดตัวเว็บไซต์  www.godungclearance.com สินค้าขายส่ง ราคาโกดัง CLEARANCE SALE ผ่านออนไลน์ตลอด 24ชม. เหมาะสำหรับธุรกิจ ค้าส่ง ค้าชายแดน อสังหาริมทรัพย์ และงานโครงการอื่นๆ […]

Business Trip to Japan2

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

ISMED  ขอเชิญเข้าร่วม Business Trip to Japan ครั้งที่ 2 : รู้ก่อน รวยก่อน เจาะลึกธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ / ค้นหาไอเดียและนวัตกรรมใหม่ๆ ในงาน H.C.R. 2017 / […]

Taste of Thai

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ, หลักสูตรอบรมสัมมนา

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเชื่อมโยงธุรกิจ Taste of Thai 2017 :เครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารปี 2560 จำนวน 52 กิจการ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารและเชื่อมโยงธุรกิจ ปี 2560 สนับสนุนโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

INNO OTOP

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

INNOOTOP เส้นทางคนรุ่นใหม่…สู่การบ่มเพาะสร้างธุรกิจตั้งตัว โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP   กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ในโครงการ INNOOTOP กระตุ้นให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดต่อยอดอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงธุรกิจ มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน     […]

Look Book

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

LOOKBOOK ASIAN FUSION ผลงานผู้เข้าร่วมโครรงการ กิจกรรมสร้างนักออกแบบมืออาชีพเพื่อยกระดับสินค้าสู่ตลาดโลก ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SME สุ่ตลาดโลก (Global Reach)

ลดพุงลดโรค

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

โครงการ SMEs ไทย ลดพุงลดโรค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสุกัญญา,คุณแสงเดือน โทรศัพท์ 0-2564-4000 ต่อ 2009, 2012 โทรศัพท์มือถือ 082-450-2620 ,082-450-2612

ตารางอบรม Public Training

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ, หลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม Public Training ปี 2560 ลำดับ หลักสูตร/โครงการ กำหนดการ ค่าธรรมเนียม 1 เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังและวางแผนสั่งซื้อ  15 มี.ค. 60 3,500 บาท 2 Service Apartment ลงทุนมีกำไรขายได้ทุกห้อง […]