สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED


Why ISMED ฉบับเปิดตัว “โอกาส by ISMED” ได้แนะนำหนึ่งในบริการหลัก 4 ระดับ เพื่อการยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการของ ISMED* ด้วย Start up บริการที่ออกแบบมาเพื่อสานฝันคนที่อยากจะมีธุรกิจของตนเอง ตั้งแต่เริ่มคิด โดยที่ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลย ไปจนถึงคนที่ทำธุรกิจมาแล้วระยะหนึ่ง และเริ่มรู้สึกว่าตนเองเดินมาถึงทางแยก

ทางแยก… ที่ไม่รู้ว่าจะเลือกไปทางไหน? ทางแยก… ที่ไม่รู้ว่าถ้าเลือกไปทางนี้ จะต้องเจออะไรบ้าง? แล้วจะทำอย่างไรดี…

ไม่อยากเจอปัญหาเหล่านี้ ก่อนเริ่ม ก่อนเลือก มองหาป้ายบอกทาง มาตาม 02-564-4000 ต่อ Start up กับ ISMED ได้เลย จาก Start up ขยับขึ้นมาอีกระดับกับ Level สำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มต้นและดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมาจะไม่มีปัญหาอะไรที่ยุ่งยากเกินความสามารถของผู้ประกอบการ แต่ต้องไม่ลืมว่าธุรกิจคือการแข่งขัน มีโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ถ้าผู้ประกอบการไม่พร้อม ไม่เร่งตัวเองก็อาจถูกผู้ประกอบการรายอื่นแย่งโอกาสที่ควรจะเป็นของเราไป

Level up “การนำพาธุรกิจให้สามารถยืนหยัด ฟันฝ่าภาวการณ์ผันผวนต่างๆ และพร้อมจะทะยานไปข้างหน้านั้น ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องมีมุมมองในเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของตน ผนวกกับบริการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกโดยที่ปรึกษาเฉพาะทางที่รู้ลึก รู้จริงในธุรกิจของท่านที่จะช่วยชี้ให้เห็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกลยุทธ์รุก-รับ-ปรับ-แก้ เพื่อนำพาธุรกิจให้ก้าวข้ามกับดักทางธุรกิจต่าง ๆ และยืนหยัดในเวทีการแข่งขันในระดับสากลรวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจในการยกระดับความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในรูปของพันธมิตรธุรกิจกับภาคส่วนต่าง ๆ

ผู้ประกอบการอาจมองว่าธุรกิจของตนไม่มีปัญหาอะไร ทุกวันพนักงานของเราก็ทำงานกันอย่างนี้ ทำมานานแล้ว รายได้ก็มีเข้ามาทุกเดือน นั่นเป็นการมองในมุมของผู้ประกอบการ เพราะท่านอยู่กับกิจการทุกวัน อาจมองไม่เห็นปัญหา ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นความคุ้นชินจนอาจมองข้ามปัญหาต่าง ๆ ไป ปัญหาเหล่านี้จะถูกบ่มเพาะและอาจจะนำไปสู่สาเหตุหลักที่เป็นรากเหง้าของความล้มเหลวในการทำธุรกิจได้

เปรียบเทียบง่ายๆ กับเรื่องใกล้ตัว ทุกปีเรายังนัดคุณหมอตรวจสุขภาพ ดูระบบการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ แล้วธุรกิจของเราล่ะ? ลองหาคนที่เป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาตรวจสุขภาพธุรกิจบ้างเป็นไร?

การวินิจฉัยธุรกิจ ด้วยเครื่องมือ BCSDTM – Business Competitiveness Strategic DiagnosisTM เป็นบริการตรวจวินิจฉัยธุรกิจในระดับกลยุทธ์องค์กร(Strategic Diagnosis) เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ จะช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นจุดยืนของตนเองในเวทีการแข่งขัน เห็นจุดแข็ง เห็นจุดอ่อนของตนเองในแต่ละด้านเมื่อเปรียบกับผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อนำผลการวินิจฉัยมาวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจ ปรับปรุงองค์กรให้เข้มแข็งและเท่าทันการแข่งขันในปัจจุบัน

ผู้บริหารของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างฐานราก เล่าไว้ในสื่อออนไลน์ว่า ตอนที่นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้รับคำตอบว่าสถานะดี แต่เพราะต้องการรู้ตัวเองว่าอยู่จุดไหนและต้องการปรับตัวให้ถูกทิศทาง จึงให้ ISMED วินิจฉัยความสามารถในการแข่งขันในระดับกิจการ และได้ keyword แค่คำเดียวแต่ชัดเจนว่า middle management เพราะการบริหารจัดการระดับสูงกับระดับล่างมีความเก่ง แต่ขาดการบริหารงานระดับกลาง เนื่องจากในช่วงต้นพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการลดจำนวนวิศวกรจากที่ต้องใช้ 10 คน เหลือ 8 คน แต่หลังจากวินิจฉัยรู้จุดอ่อนที่ชัดเจนจึงเสริมวิศวกรระดับกลาง ทำให้ 2 ปีต่อมามีวิศวกรเพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบ 20 คน และวินิจฉัยความสามารถฯ อีกครั้งเพื่อจะรู้ว่าธุรกิจที่ทำอยู่มีสถานะดีขึ้นหรือแย่ลงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

ธุรกิจของคุณ แม้ในวันนี้มองว่าไม่มีปัญหาอะไร แต่ก็ขออย่าได้นิ่งนอนใจ ธุรกิจทุกประเภท ทุกสถานภาพควรมีโอกาสได้รับการวินิจฉัยเพื่อให้ทราบความสามารถในการแข่งขันของตนอย่างแท้จริง เพื่อให้ธุรกิจของคุณพร้อมทั้งรุกและรับสำหรับการแข่งขันในทุกเวที

ที่มาข่าวสาร : www.manager.co.th

Back to Home