สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED


1. เลือกรายการหนังสือที่ต้องการจาก

ใบสั่งซื้อ...Click


2. ชำระเงินค่าหนังสือ โอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 152-0-00227-0 ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
ธนาคารทหารไทย สาขาธรรมศาสตร์-ศูนย์รังสิต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 050-2-30234-2 ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3. ส่งใบสั่งซื้อและหลักฐานการชำระเงิน
โทรสาร 0-2986-9355 หรือ e-mail
สอบถามเพิ่มเติม
คุณพิมพ์ภัทรา โตศรีบรรเจิด โทร.0-2564-4000 ต่อ 5000 | 08-2450-2637 |
e-mail : pimphatthra@ismed.or.th
คุณดวงเนตร กรี่เงิน โทร.08-2450-2610 | e-mail : duangnet@ismed.or.th