สินค้าเกษตรแปรรูป ราคาพิเศษ ส่งท้ายปี

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

* ข่าวประชาสัมพันธ์ * สินค้าเกษตรแปรรูป ราคาพิเศษ ส่งท้ายปี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว) ขอเชิญท่านเลือกชิม-ชม-ช้อป ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 100 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 นี้ (07.00 – 16.00 น.) ที่ […]

ผู้อำนวยการสถาบัน นำทีมผู้บริหาร และพนักงาน จิตอาสาเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำทีมผู้บริหาร และพนักงาน จิตอาสาเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     ที่มา : สำนักผู้อำนวยการสถาบัน

กิจกรรมศึกษาดูงานและค้นหาลู่ทางการลงทุนธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 – 30 กันยายน 2560 นายปรัชญา เพิ่มทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ นำทีมผู้ประกอบจำนวน 41 คน จาก 27 บริษัท ศึกษาดูงานและค้นหาลู่ทางการลงทุนธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  และเข้าชมงาน […]

ISMED ขอเชิญเข้าร่วม Business

Posted 1 CommentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

ISMED ขอเชิญเข้าร่วม Business Trip 2 เส้น เจาะตลาดประเทศลาว และตลาดการค้าชายแดนไทย – ลาว     เข้าพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์      แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ กับผู้ประกอบการลาวและผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนในประเทศลาว       นำเสนอสินค้าให้กับผู้ประกอบการลาว และร้านค้าส่งในฝั่งไทย (จ.อุบลราชธานี, […]

นายธนนนทน์ พรายจันทร์ นำทีมผู้บริหาร และพนักงานร่วมปลูกต้นดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม นำทีมผู้บริหาร และพนักงานร่วมปลูกต้นดอกดาวเรืองหน้าสถาบัน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ที่มา : สำนักผู้อำนวยการสถาบัน