ผู้อำนวยการสถาบัน นำทีมผู้บริหาร และพนักงาน จิตอาสาเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำทีมผู้บริหาร และพนักงาน จิตอาสาเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     ที่มา : สำนักผู้อำนวยการสถาบัน

กิจกรรมศึกษาดูงานและค้นหาลู่ทางการลงทุนธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 – 30 กันยายน 2560 นายปรัชญา เพิ่มทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ นำทีมผู้ประกอบจำนวน 41 คน จาก 27 บริษัท ศึกษาดูงานและค้นหาลู่ทางการลงทุนธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  และเข้าชมงาน […]

นายธนนนทน์ พรายจันทร์ นำทีมผู้บริหาร และพนักงานร่วมปลูกต้นดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม นำทีมผู้บริหาร และพนักงานร่วมปลูกต้นดอกดาวเรืองหน้าสถาบัน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ที่มา : สำนักผู้อำนวยการสถาบัน