คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ(TICA) กระทรวงต่างประเทศ

Posted Leave a commentPosted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 มกราคม 2561  นายธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด ต้อนรับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ(TICA) กระทรวงต่างประเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Promoting Small and Medium Enterprises SME’s for Sustainable […]

ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

(ฟรี) โครงการยกระดับมาตรฐาน ระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้งบประมาณสนับสนุน : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ผู้ดำเนินโครงการ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานระบบ การจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561 […]

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ความต้องการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความต้องการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ISMED-สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ OKMD-สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สูงอายุวัยต้น (ผู้ที่เกษียณอายุแล้วจนถึงอายุ 70 ปี หรืออายุ 61-70 ปี) และคนก่อนวัยเกษียณ (ผู้ที่จะเกษียณอายุภายใน 5 ปี หรืออายุ 55-60 ปี) ร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุวัยต้นและคนก่อนวัยเกษียณ […]

หลักสูตรอบรมการป้องกันการรั่วไหลในธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ทขนาดเล็ก และ ร้านอาหาร

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

หลักสูตรอบรมการป้องกันการรั่วไหลในธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ทขนาดเล็ก และ ร้านอาหาร

หลักสูตรเงินล้าน ค้นหาลู่ทาง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

หลักสูตรเงินล้าน ค้นหาลู่ทางลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รื้อ ซ่อม สร้างใหม่ ขาย ให้เช่า    

กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กิจกรรม การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล))   ****รับเพียง 10 กิจการ เท่านั้น**** ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ได้รับบริการตรวจประเมินความพร้อมเพื่อวางแผนการพัฒนาและกำหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมระบบมาตรฐานฮาลาล […]

กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล)   ท่านทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันประชากรมุสลิมทั่วโลกมีรวมกันอยู่ประมาณกว่า  1,700 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น  2,800 […]

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ จ.มุกดาหาร – แขวงสะหวันเขต – แขวงคำม่วน – จ.นครพนม

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ จ.มุกดาหาร – แขวงสะหวันเขต – แขวงคำม่วน – จ.นครพนม  วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 (3 วัน 2 […]

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ จ. อุบลราชธานี (ช่องเม็ก) – แขวงจำปาสัก (ปากเซ ปากซอง) – แขวงสาละวัน

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ จ. อุบลราชธานี (ช่องเม็ก) – แขวงจำปาสัก (ปากเซ ปากซอง) – แขวงสาละวัน (เหล่างาม)  วันที่ 13-15 กันยายน 2561  […]

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-เมืองตองอู มณฑลหงสาวดี – กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-เมืองตองอู  มณฑลหงสาวดี – กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561  (2 คืน 3วัน) ***************

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching กรุงเทพฯ – เมืองบาเต็ง มณฑลเอยาวดี- กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching กรุงเทพฯ – เมืองบาเต็ง มณฑลเอยาวดี- กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่18-20 กรกฎาคม 2561  (3 คืน 4วัน) **************************

กำหนดการเจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทาง ด่านแม่สอด จ.ตาก-เมียวดี-ผาอัน-เมาะละแหม่ง เมียนมา

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการเจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทาง  ด่านแม่สอด จ.ตาก-เมียวดี-ผาอัน-เมาะละแหม่ง เมียนมา ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561   (3 คืน 4 วัน) ****************

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ เมียนมาร์

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์  เมียนมาร์ ระหว่างวันที่23-26 พฤษภาคม 2561  (3 คืน 4 วัน) ****************

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮานอย – เวียดนาม ตอนเหนือ

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮานอย – เวียดนาม ตอนเหนือ   ระหว่างวันที่ 16-18  สิงหาคม 2561  (2 คืน 3 วัน) *********

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ– เสียมราฐ กัมพูชา

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ– เสียมราฐ กัมพูชา   ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561  (3 คืน 4 วัน) ****************

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ กัมพูชา –  โฮจิมินห์ เวียดนาม

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ กัมพูชา –  โฮจิมินห์ เวียดนาม ระหว่างวันที่ 14 -17 มีนาคม 2561  (3 คืน 4 วัน) ***********

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ภายใต้ โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ภายใต้ โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มกราคม 2561 ฟรี ! ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เข้าร่วมในกิจกรรมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยให้เข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย เข้าร่วมในกิจกรรมการยกระดับความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและสถาบันต่างๆ ในการเพิ่มศักยภาพด้านการเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมเพื่อร่วมกันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ […]

ตารางอบรม Public Training

Posted 1 CommentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ, หลักสูตรอบรมสัมมนา

ศึกษาดูงานการค้าตลาด CLMV และ Business Matching ลำดับ กิจกรรม / หลักสูตร จำนวนวัน วันที่ ค่าธรรมเนียม 1 กทม. – พนมเปญ กัมพูชา – โฮจิมินห์ เวียดนาม […]

(สถาบันพัฒนา SMEs) เชิญร่วม Business Trip to Japan ครั้งที่3 เจาะลึกธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ ณ เมืองโอซาก้า ญี่ปุ่น วันที่ 18 – 22 เมษายน 2561

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

  เรียน ท่านเจ้าของกิจการ/ผู้ปะกอบการ/ผู้สนใจทุกท่าน ISMED ขอเชิญร่วม Business Trip to Japan การค้าการลงทุนธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3  ณ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18 ถึง 22 เมษายน 2561  (5 วัน […]

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

ฟรี ! ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทยเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) โทร. 02-564-4000 ต่อ 1214, 1203 : […]

การจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม การจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล(ที่ไม่ใช่อาหาร) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล(ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2560)ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก สระบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี)

ฮาลาลปีที่ 2 (ที่ไม่ใช่อาหาร)

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลและกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมฮาลาล (ที่ไม่ใช่อาหาร) ปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาอุสาหกรรมฮาลาล