NEC

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

NEC 1.สร้างและพัฒนาผู้ประกอบใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม กทม. 2.สร้างและพัฒนาผู้ประกอบใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ.สมุทรสาคร 3.สร้างและพัฒนาผู้ประกอบใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ.สุพรรณบุรี 4.สร้างและพัฒนาผู้ประกอบใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ.อยุธยา

สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้โดนใจตลาด

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ฟรี! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2560 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 097 236 […]

การจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม การจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล(ที่ไม่ใช่อาหาร) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล(ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2560)ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก สระบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี)

ฮาลาลปีที่ 2 (ที่ไม่ใช่อาหาร)

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลและกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมฮาลาล (ที่ไม่ใช่อาหาร) ปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาอุสาหกรรมฮาลาล

Clean and Green Technology

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาด และเทคโนโลยีสีเขียว ประจำงบประมาณ 2560 ด้วย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาด และเทคโนโลยีสีเขียว ภายใต้โครงการ การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว […]

ทางลัดสู่ตลาดแดนมังกร

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

(ISMED) ร่วมกับท่าเรือฯชินโจว และ Bank of China ขอเชิญผู้ผลิตสินค้าแฟชั่น Accessory เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครื่องครัว ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม/สุรา ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก และเครื่องปรุงรส เข้าร่วมกิจกรรมทางด่วนสู่ตลาดจีน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 1. นำเสนอสินค้าเพื่อให้ท่าเรือเมืองชินโจวพิจารณา […]

Digital Cluster

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรมซุปเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์  กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สร้างสรรค์แผนคลัสเตอร์ดิจิทัลเมืองเชียงใหม่ เพื่อโอกาสทางธุรกิจ SMEs