NEC

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

NEC 1.สร้างและพัฒนาผู้ประกอบใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม กทม. 2.สร้างและพัฒนาผู้ประกอบใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ.สมุทรสาคร 3.สร้างและพัฒนาผู้ประกอบใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ.สุพรรณบุรี 4.สร้างและพัฒนาผู้ประกอบใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ.อยุธยา

สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้โดนใจตลาด

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ฟรี! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2560 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 097 236 […]

การจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม การจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล(ที่ไม่ใช่อาหาร) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล(ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2560)ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก สระบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี)

ฮาลาลปีที่ 2 (ที่ไม่ใช่อาหาร)

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลและกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมฮาลาล (ที่ไม่ใช่อาหาร) ปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาอุสาหกรรมฮาลาล

6 Mega Trend

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวสาร ISMED

Mega Trends ที่ 1 : Urbanization : หรือ กระแสความเป็นเมืองขนาดใหญ่   การขยายตัวของเมืองใหม่ ทำให้ธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเติบโต ทำให้ชุมชนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เกิดชนชั้นกลางรุ่นใหม่ๆที่มีไลฟ์สไตล์สู่วิถีแบบคนเมือง เน้นการอุปโภค-บริโภคเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ทั่วโลก สอดคล้องกับนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคของรัฐบาล จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจสู่เมืองหลักในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพสูง Urbanization ทำให้ผู้คนในต่างจังหวัดเริ่มหันมายกระดับการดำเนินชีวิตให้ทันสมัยและสะดวกสบายในวิถีแบบคนเมือง […]

Clean and Green Technology

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาด และเทคโนโลยีสีเขียว ประจำงบประมาณ 2560 ด้วย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาด และเทคโนโลยีสีเขียว ภายใต้โครงการ การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว […]

ทางลัดสู่ตลาดแดนมังกร

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

(ISMED) ร่วมกับท่าเรือฯชินโจว และ Bank of China ขอเชิญผู้ผลิตสินค้าแฟชั่น Accessory เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครื่องครัว ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม/สุรา ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก และเครื่องปรุงรส เข้าร่วมกิจกรรมทางด่วนสู่ตลาดจีน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 1. นำเสนอสินค้าเพื่อให้ท่าเรือเมืองชินโจวพิจารณา […]

Digital Cluster

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรมซุปเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์  กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สร้างสรรค์แผนคลัสเตอร์ดิจิทัลเมืองเชียงใหม่ เพื่อโอกาสทางธุรกิจ SMEs        

Service Apartment

Posted on Leave a commentPosted in หลักสูตรอบรมสัมมนา

Serviced Apartment ลงทุนให้มีกำไร ขายได้ทุกห้อง หลักสูตร serviced Apartment ลงทุนให้มีกำไร ขายได้ทุกห้อง พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้สนใจเปิด serviced apartment สามารถเลือกลงทุน เลือกรูปแบบบริการที่ตรงใจลูกค้า และเลือกรูปแบบการบริหารที่สร้างกำไรให้กับธุรกิจ เนื้อหาหลักสูตร – การกำหนดลูกค้าเป้าหมายและออกแบบบริการที่เหมาะสมกับ serviced apartment […]

อบรม Apartment มือใหม่

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

อบรม Apartment มือใหม่ ลงทุนให้ รอด รวย รุ่ง จากแนวโน้มการเติบโตที่น่าลงทุน สถาบันจึงออกแบบหลักสูตร apartment มือใหม่ ลงทุนให้ รอด รวย รุ่ง มาให้ผู้ตัดสินใจลงทุนได้เตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือจริง โดยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ – การวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนของธุรกิจ apartment […]

หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ, หลักสูตรอบรมสัมมนา

หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ 1.Apartment มือใหม่  ลงทุนให้ รอด รวย รุ่ง 2.Service Apartment ลงทุนให้มีกำไร ขายได้ทุกห้อง 3.การบริหารภาษี สำหรับธุรกิจ Apartment ลดค่าใช้จ่ายและไม่ปวดหัว 4.Public Training หลักสูตรอบรมการลงทุนในธุรกิจรีสอร์ทและโรงแรมขนาดเล็ก รุ่นที่14 5.หลักสูตรเงินล้าน […]

ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถSMEs

Posted on Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

“หากท่านต้องการ…ฟื้นฟูธุรกิจโดยมีแผนการที่ชัดเจน หาแหล่งเงินทุน ปรับปรุงกระบวนการผลิต แก้ปัญหาด้านต้นทุน คุณภาพ ต้องการเพิ่มยอดขาย หาตลาดใหม่ หรือปัญหาอื่นๆที่ท่านประสบ”