สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED


ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ


กิจกรรม วันที่ สถานที่
โครงการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 วันที่ 1 ก.พ. 62 เป็นต้นไป รับสมัครจำนวนจำกัด ภายในเวลาที่กำหนด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การจัดแสดงสินค้า "MYANMAR EXPO 2018" วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 61 MCC Hall เดอะมอล์ล บางกะปิ
โปรแกรมดูงานด้านการค้าและการส่งออกเมืองเป่าจี และเมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 15 - 20 พ.ย. 61 เมืองเป่าซีและเมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
สัมมนาหัวข้อ "ระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์" วันที่ 8 พ.ย. 61 ห้องAuditorium ชั้น1 อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
Cotton Thailand Day Presented by W.O.W E-Sarn #MYFAIMYSTYLE วันที่ 22-23 ต.ค. 61 ลาน Eden 1 Central World
ไทยทำเอง (THAI CREATION FAIRE) วันที่ 17-19 ส.ค. 61 สถาบันพลาสติก กล้วยน้ำไท