สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED


ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ


กิจกรรม วันที่ สถานที่
ไทยทำเอง (THAI CREATION FAIRE) วันที่ 17-19 ส.ค. 61 สถาบันพลาสติก กล้วยน้ำไท
Cotton Thailand Day Presented by W.O.W E-Sarn #MYFAIMYSTYLE วันที่ 22-23 ต.ค. 61 ลาน Eden 1 Central World