ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ– เสียมราฐ กัมพูชา

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching

เส้นทางกรุงเทพฯ– เสียมราฐ กัมพูชา  

ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561  (3 คืน 4 วัน)

****************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *