ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

(สถาบันพัฒนา SMEs) เชิญร่วม Business Trip to Japan ครั้งที่3 เจาะลึกธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ ณ เมืองโอซาก้า ญี่ปุ่น วันที่ 18 – 22 เมษายน 2561

 

เรียน ท่านเจ้าของกิจการ/ผู้ปะกอบการ/ผู้สนใจทุกท่าน

ISMED ขอเชิญร่วม Business Trip to Japan การค้าการลงทุนธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3  ณ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18 ถึง 22 เมษายน 2561  (5 วัน 3 คืน) เพื่อศึกษาดูงานการบริการเพื่อผู้สูงอายุหลากหลายรูปแบบ ร่วมงานแฟร์ Barrier Free 2018  เพื่อมองหาคู่ค้าและโอกาสทางธุรกิจ ร่วมDinner Talk กับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ

 

วิธีการสมัคร

1.ส่งใบสมัครพร้อมแนบ Passport มายัง

ช่องทางที่ 1 E-mail : bizboe@gmail.com , bizboe13@gmail.com

ช่องทางที่ 2  LINE : พัฒนาโอกาสทางธุรกิจ

  1. ค่าธรรมเนียม
  •      สมัครพร้อมชำระเงิน ก่อนวันที่ 31 ม.ค. 61 ชำระเพียง 64,900  บาท

         พักเดี่ยวเพิ่ม 6,600  บาท

หากสมัครหลังวันที่ 31 ม.ค. 61  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้น

  •      สมาชิก DEMSI CLUB รับส่วนลด 2,000 บาท หรือ ใช้ Voucher  มูลค่า สูงสุด 5,000 บาท

หมายเหตุ ราคานี้รวม

  • –   ค่าที่พัก –  ค่าเดินทาง โดยสายการบินไทยหรือเทียบเท่า (Economy Class)

– ค่ารถระหว่างศึกษาดูงาน – ค่าอาหารทุกมื้อ  – ค่าล่าม/ค่าไกด์

– ค่าประกันอุบัติเหตุ  – ค่าธรรมเนียมเยี่ยมชมสถานที่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ

โทรศัพท์: 02-5644000 ต่อ 2011 (พิชานัฐ)  2015 (สุธานี)   2008 (ณิชาภา)

มือถือ 092-2245634 ถึง 35  โทรสาร: 02-9869366

E-MAIL : bizboe@gmail.com ,  bizboe13@gmail.com

ID LINE : พัฒนาโอกาสทางธุรกิจ

 

<<<<<สนใจคลิ๊กรายละเอียด>>>>>

<<<<<ใบสมัคร Osaka>>>>>

<<<<<ใบสมัครDEMSI CLUB 2018>>>>>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *