ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-เมืองตองอู มณฑลหงสาวดี – กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching

เส้นทางกรุงเทพฯ-เมืองตองอู  มณฑลหงสาวดี – กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์

ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561  (2 คืน 3วัน)

***************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *