ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching กรุงเทพฯ – เมืองบาเต็ง มณฑลเอยาวดี- กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching

กรุงเทพฯ – เมืองบาเต็ง มณฑลเอยาวดี- กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์

ระหว่างวันที่ 29-31 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 (3 คืน 4วัน)

**************************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *