ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

สินค้าเกษตรแปรรูป ราคาพิเศษ ส่งท้ายปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ *
สินค้าเกษตรแปรรูป ราคาพิเศษ ส่งท้ายปี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว) ขอเชิญท่านเลือกชิม-ชม-ช้อป ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 100 ร้านค้า

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 นี้ (07.00 – 16.00 น.)
ที่ ลานเอนกประสงค์ ชั้น อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *