ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

Business Trip to Japan2

ISMED  ขอเชิญเข้าร่วม

Business Trip to Japan ครั้งที่ 2 : รู้ก่อน รวยก่อน เจาะลึกธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น

ศึกษาดูงานทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ / ค้นหาไอเดียและนวัตกรรมใหม่ๆ ในงาน H.C.R. 2017 /

ร่วม Exclusive Talk กับผู้ประกอบการและนักลงทุนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ

และสร้าง Connection กับนักลงทุนของบริษัท J-will 

วันที่ 26 – 30 กันยายน 2560 (5 วัน 3 คืน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ

โทรศัพท์ 02-564-4000 ต่อ 1222 (พิชานัฐ) หรือ 2018 (พรณิตา)   โทรสาร 02-564-2737

อีเมลล์ bizboe@gmail.com, bizboe13@gmail.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *