ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

NEC

NEC

1.สร้างและพัฒนาผู้ประกอบใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม กทม.

2.สร้างและพัฒนาผู้ประกอบใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ.สมุทรสาคร

3.สร้างและพัฒนาผู้ประกอบใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ.สุพรรณบุรี

4.สร้างและพัฒนาผู้ประกอบใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ.อยุธยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *