ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

การจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล

กิจกรรม การจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล(ที่ไม่ใช่อาหาร)


ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล(ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2560)ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก สระบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.