หลักสูตรอบรมสัมมนา

Service Apartment

Serviced Apartment ลงทุนให้มีกำไร ขายได้ทุกห้อง

หลักสูตร serviced Apartment ลงทุนให้มีกำไร ขายได้ทุกห้อง พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้สนใจเปิด serviced apartment สามารถเลือกลงทุน เลือกรูปแบบบริการที่ตรงใจลูกค้า และเลือกรูปแบบการบริหารที่สร้างกำไรให้กับธุรกิจ
เนื้อหาหลักสูตร
– การกำหนดลูกค้าเป้าหมายและออกแบบบริการที่เหมาะสมกับ serviced apartment ที่ต้องการลงทุน
– การบริหารต้นทุนและกำหนดราคาที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ
– การออกแบบระบบการบริหารจัดการให้รองรับกับการบริการที่ออกแบบไว้
– ศึกษาดูงาน

รายละเอียดการอบรม แบบฟอร์มใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *