ข่าวสาร ISMED

6 Mega Trend

Mega Trends ที่ 1 : Urbanization : หรือ กระแสความเป็นเมืองขนาดใหญ่

  การขยายตัวของเมืองใหม่ ทำให้ธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเติบโต ทำให้ชุมชนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เกิดชนชั้นกลางรุ่นใหม่ๆที่มีไลฟ์สไตล์สู่วิถีแบบคนเมือง เน้นการอุปโภค-บริโภคเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ทั่วโลก สอดคล้องกับนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคของรัฐบาล จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจสู่เมืองหลักในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพสูง
Urbanization ทำให้ผู้คนในต่างจังหวัดเริ่มหันมายกระดับการดำเนินชีวิตให้ทันสมัยและสะดวกสบายในวิถีแบบคนเมือง ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตได้ดี ได้แก่ ธุรกิจของตกแต่งบ้าน ธุรกิจบริการ 24 ชั่วโมง ธุรกิจแฟรนไชส์ในกลุ่มร้านอาหาร ความงามและสุขภาพ และธุรกิจแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เป็นต้น
Urbanization

 

Mega Trends ที่ 2 : Digital Lifestyle : หรือ วิถีชีวิตในยุคดิจิตอล

  ในยุคแห่งเทคโนโลยีนี้ทำให้ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ และการสื่อสารเชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายไร้สายมากขึ้น ดิจิตอลได้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ตั้งแต่กลุ่ม Generation Y, X รวมทั้ง Baby Boomer ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ (New Business Model) เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นพื้นฐานที่ทันสมัย เป็นช่องทางการทำตลาดใหม่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้โลกแห่งดิจิตอลไลฟ์สไตล์ เราใช้ชีวิตอยู่บน mobile device กันมากขึ้น และด้วยเทคโลโลยีการพัฒนา Content ของธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าอุตสาหกรรมดิติตอลคอนเทนท์ ธุรกิจบันเทิง ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว บริการทางการเงิน และการศึกษาที่อยู่ในระบบ Ecosystem ทำให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) บน Digital Economy ที่มีแนวโน้มที่เติบโตมากขึ้นและจะมีมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะการนำมาเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่ SME ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา ทำให้เข้าถึงตลาดได้กว้างและง่ายขึ้น
Digital Lifestyle

 

Mega Trends ที่ 3 : Greening Economy หรือ ยุคเศรษฐกิจสีเขียว

  ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็นกติกาใหม่ของโลกปัจจุบัน โดยผู้ประกอบการเริ่มเห็นความสำคัญในการปรับพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน และเกิดความยั่งยืนต่อธุรกิจและสังคมด้วยเช่นกัน ขณะที่ผู้บริโภคก็เริ่มมีการเรียนรู้มากขึ้นว่าตนเองก็มีส่วนสนับสนุนหรือช่วยโลกใบนี้ได้อีกทางหนึ่ง มีองค์กรจำนวนมากได้นำประเด็นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นกลยุทธ์ธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น SME จึงต้องปรับกลยุทธ์ เจาะโอกาสทางธุรกิจสีเขียวนี้ และนำพาธุรกิจส่วนหนึ่งเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของ Green Supply Chain ให้ได้ ก็จะเกิดผลเชิงบวกต่อธุรกิจที่จะตอบสนองแนวโน้มความต้องการของลูกค้า และต่อการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ยั่งยืนได้ โดยมีตลาดใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขายสู่กลุ่มผู้ใช้ (End User) ที่มีตลาดทั่วโลก และกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ให้แก่แบรนด์หรือบริษัทการค้าระดับโลก (Global Producer) กลุ่มภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว การขนส่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น ฯลฯ
โดยสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ คือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี อันเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสีเขียวให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน
Greening Economy

 

Mega Trends ที่ 4 : Aging Society

  เราทราบกันดีว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยในไม่ช้านี้ โดยจากผลสำรวจของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่อง Aging Society ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มอายุ 48-57 ปี ในปัจจุบันกำลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดย 30% มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 3-6 หมื่นบาท และอีก 30 กว่า% มีรายได้ 6 หมื่น – 1 แสนบาท ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง มีความสามารถในการใช้เงินและมีอัตราการออมและลงทุนสูงถึง 25% ของรายได้ ขณะที่ไลฟ์สไตล์ของอนาคตผู้สูงวัยกลุ่มนี้ กลายเป็นตัวชี้นำความต้องการใหม่ๆของกลุ่มผู้บริโภค และอำนาจการซื้อไม่ต่างจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มอื่น แนวโน้มตลาดสินค้าและบริการที่จะมารองรับคนกลุ่มนี้จึงเป็นตลาดที่ใหญ่มาก จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะตามมามหาศาล ดังนั้น SME จึงควรวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเชิงลึก เจาะตลาด Aging Segment และวางกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม ทั้งด้าน ราคา คุณภาพที่เชื่อถือได้ การออกแบบบริการที่ใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม Pre-Aging Segment ที่เป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับการดูแลสุขภาพก่อนเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัย การเดินทางเพื่อการแสวงบุญและหาความสงบทางจิตใจ และนันทนาการเพื่อผู้สูงวัย กลุ่มเพื่อการออมและการลงทุน ฯลฯ
Aging Society

 

Mega Trends ที่ 5 : She-Conomy

  แนวโน้มของกลุ่มสตรีมีบทบาททางสังคม การเมือง และต่อทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โลกที่เปิดโอกาสความก้าวหน้าต่างๆทั้งด้านการศึกษา และการเข้ามามีบทบาทในภาคการทำงานในส่วนต่างๆอย่างมีนัยยะสำคัญในทศวรรษนี้ การเข้าสู่ตลาดผู้หญิงยุค She-conomy ในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้กลยุทธ์แบ่งตลาด ต้องรู้ข้อมูลเชิงลึก Woman Insight คือ ข้อมูลสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ธุรกิจที่น่าสนใจและมีแนวโน้มสำคัญ เช่น กลุ่มสินค้าที่เชื่อมโยงกับความสุขของครอบครัว กลุ่มบริการทางการท่องเที่ยวเฉพาะ (Special Interest) และกลุ่มบริการเพื่อการดูแลความสวยความงาม เช่น บริการสปา และธุรกิจการจับคู่ Match Maker ฯลฯ
She-Conomy

 

Mega Trends ที่ 6 : Hi-Speed & Coverage Logistics

แนวโน้มของระบบโลจิสติกส์ที่เป็นต้นทุนสำคัญของการผลิตและมีส่วนสำคัญในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ที่พัฒนาด้านเทคโนโลยีการขนส่งที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำลง พร้อมทั้งการเชื่อมโยงกับ Mobile Ecosystem นอกจากนี้ ยังมีความได้เปรียบของทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ทำให้เรามีความสามารถขยายเครือข่ายขนส่งไปสู่กลุ่มตลาดต่างประเทศ ได้แก่ AEC/GMS/BIMS TEC และ EU ซึ่งจะทำให้สินค้าไทย โดยเฉพาะกลุ่มภาคการเกษตรแปรรูปจะมีต้นทุนที่ต่ำลง และจะสามารถเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสูงขึ้น ดังนั้น สำหรับผู้ประกอบการ SME ควรมีการรวมกลุ่มเพื่อบริหารระบบโลจิสติกส์เป็นหนึ่งเดียวแบบไร้รอยต่อ Seamless Logistics และเชื่อมสู่ระบบขนส่งใหญ่ทั้งในและต่างประเทศเพื่อขยายตลาดใหม่ๆ รองรับ Asean+3 เหล่านี้ ก็เป็นโอกาสแก่ SME ที่สามารถพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันโดยการผนึกกำลังรวมตัวทำตลาดร่วมกันได้
Hi-Speed Logistics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *