ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถSMEs

Posted on Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

“หากท่านต้องการ…ฟื้นฟูธุรกิจโดยมีแผนการที่ชัดเจน หาแหล่งเงินทุน ปรับปรุงกระบวนการผลิต แก้ปัญหาด้านต้นทุน คุณภาพ ต้องการเพิ่มยอดขาย หาตลาดใหม่ หรือปัญหาอื่นๆที่ท่านประสบ”

โบชัวร์_ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

ใบสมัคร_ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *