ตารางอบรมปี 2559

Posted on Posted in Uncategorized

 

ตารางอบรม Public Training ปี 2559


ลำดับ
หลักสูตร/โครงการ
ค่าธรรมเนียม(ราคา)
วัน/เดือน/ปี
1
General Management Module    
1.1
การเงินและบัญชีสำหรับผู้บริหาร
7,500
24 – 25 ส.ค. 59
1.2
การบริหารงานจัดซื้อ จัดจ้าง
7,500
7 – 8 ก.ย. 59
1.3
การบริหารค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
7,500
21 – 22 ก.ย. 59
2
People Management Module    
2.1
การบริหารระบบสมรรถนะบุคลากร
6,500
7 – 8 ต.ค. 59
2.2
การสร้างสัมพันธภาพในงาน
6,500
14 – 15 ต.ค. 59
2.3
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
6,500
28 – 29 ต.ค. 59
2.4
การสอนงานและโค้ชชิ่งงาน
7,500
9 – 10 พ.ย. 59
หลักสูตร Traval & Learn for New Business Opportunity
3
เจาะโอกาสการค้าชายแดนช่องทางรวยใกล้ๆตัว    
3.1
เจาะโอกาสการค้าชายแดน ไทย -ลาว    
  – เตรียมความพร้อมภาคทฤษฏี (กรุงเทพมหานคร) 3 วัน
7,500
28-30 ก.ค. 59
  โปรแกรมศึกษาดูงาน    
  – เส้นทางที่ 1 ด่านสิบสองปันนา (ลาวจีน)
26,900
19-23 ส.ค. 59
  – เส้นทางที่ 2 ด่านมุกดาหาร – สะหวันเขต
18,900
20-22 ต.ค.59
  – เส้นทางที่ 3 ด่านช่องเม็ก – ปากเซ (ลาวใต้)
19,900
10-12 พ.ย.59
3.2
เจาะโอกาสการค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์    
  – เตรียมความพร้อมภาคทฤษฏี (กรุงเทพมหานคร) 2 วัน
5,000
26-27 ส.ค. 59
  โปรแกรมศึกษาดูงาน    
  – เส้นทางที่ 4 ด่านแม่สอด-เมียวดี-ผาอัน รุ่นที่ 3
24,900
7-10 ก.ย. 59
  – เส้นทางที่ 5 กรุงเทพ – มัณฑะเลย์
27,900
23- 26 พ.ย. 59
4 หลักสูตร Workshop Digital Marketing Tools for SMEs
4.1
E-Maketing Empowering for Smart SMEs
6,900
9-10 ส.ค. 59
5 Demsi Tour
5.1  ทฤษฎี ตอนที่1 Elderly Care Business Seminar48,00011-15 ต.ค. 59 7,900 25-27 ส.ค. 59
5.2  ศึกษาดูงาน ตอนที่ 1 Tour with tiger in Japan    
หลักสูตรบริหารบัญชีและการเงิน (พร้อมให้คำศึกษาแนะนำ)
 6.1  หลักสูตรการบัญชีสำหรับผู้บริหาร SMEs (สินเชื่อ) ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี  5,000  มี.ค,พ.ค,ก.ค,ก.ย
 6.2  หลักสูตรการบัญชีสำหรับผู้บริหาร SMEs ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี  3,000  เม.ย.
 6.3  การสร้างพนักงานบัญชีเองของธุรกิจ SMEs ภายใน 18 ชั่งโมง  8,000  พ.ค,ส.ค.
 6.4  เคล็ดลับการจัดการภาษีและบัญชีสำหรับธุรกิจ E- commerce  3,000  มิ.ย
 6.5  การวางแผนภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพธุรกิจอุตสาหกรรม  6,000  ส.ค
 6.6  การวางแผนภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพธุรกิจซื้อมาขายไปและธุรกิจบริการ  3,000  มิ.ย
 6.7  การบริหารภาษีสำหรับผู้บริหาร SMEs  3,000  มิ.ย
 6.8  การบริหารสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจ SMEs  3,000  พ.ค
 6.9  บัญชีต้นทุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารสำหรับธุรกิจ SMEs 3,000  พ.ค
หลักสูตรธุรกิจเฉพาะ (พร้อมให้คำศึกษาแนะนำ)
 7.1  การวางระบบบัญชี ภาษีธุรกิจ อย่างครบวงจรสำหรับธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ทและอพาร์ทเม้นท์  6,000  พ.ค.59
 7.2  เทคนิคการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ AEC ด้วยเครื่องมือ Business Model  8,000  ส.ค.59
หลักสูตรทั่วไป (พร้อมให้คำศึกษาแนะนำ)
 8.1  เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศ (Supervisory Skills)  3,000  มิ.ย,ส.ค
 8.2  การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เครื่องมือในการจัดการกับความ ซับ ซ้อน ใน โลกธุรกิจ   3,000  
 8.3  เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ (Services Minded)   3,000  
 8.4  การตลาดสร้างสรรค์สำหรับแบบ Blue Ocean ฉบับ SMEs   3,000  
หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเฉพาะธุรกิจ
 9.1  Apartment มือใหม่ ลงทุนให้รอดรวยรุ่ง รุ่นที่ 25  19,500  4 – 25 มิ.ย.( อบรมเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์)
 9.2  ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12  45,000  รุ่นที่11 10 มิ.ย.- 2 ก.ค.และรุ่นที่ 12 4-26 พ.ย
 9.3  ธุรกิจ Service Apartment รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10  14,000  รุ่นที่9 16 – 24 ก.ค.และ รุ่นที่10 15-23 ต.ค
( อบรมเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์)
 9.4  การปรับอพาร์ทเม้นท์เก่าให้กลับมาขายได้ใหม่  7,500  8-9 พ.ค.59
 9.5  ธุรกิจโรงแรมสำหรับลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ  9,000  19-20 พ.ย.59
 9.6  ธุรกิจโรงแรมสำหรับลูกค้ากลุ่มมุสลิม  9,000  17-18 ธ.ค.59
 9.7  สรุปภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในครึ่งปีแรก 2559 และแนวโน้มในครึ่งปีหลัง  2,500  16 ต.ค.59
 9.8  เตรียมอพาร์ทเม้นท์อย่างไรให้โดนใจชาวต่างชาติ  3,900  24 มี.ค.59
หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท
 10.1  การป้องกันการรั่วไหลในแผนกครัวและร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท รุ่นที่ 14  4,000  15 ก.ค.59
 10.2  การป้องกันการรั่วไหลในแผนกบริการส่วนหน้าและบัญชี ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท รุ่นที่ 14  8,000  16-17 ก.ค.59
หลักสูตรการบริหารต้นทุน/สินค้าคงคลัง
 11.1  การบริหารสินค้าคงคลังวางแผนสั่งซื้อ รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9  3,500  18 ส.ค.59
 11.2  การบริหารต้นทุนการผลิต รุ่นที่ 4  3,500  17 ส.ค.59
 11.3  การวางระบบต้นทุนการขนส่ง รุ่นที่ 3  3,500  19 ต.ค.59
หลักสูตร The Manager of SMES
 12.1  Start up & Strategic Planningเกมกลพลิกกลยุทธ์ธุรกิจ  14,000  13-14 พ.ค.59
หลักสูตร Digital marketing
 13.1  กระตุ้นยอดขายผ่าน Smartphone  6,900  11-12 ก.ค.59
 13.2  เพิ่มยอดขายออนไลน์ ด้วยSmartphone Application  6,900  14-15 ก.ค.59
หลักสูตร E-Marketing Empowering for Smart SMEs
 14.1  E-marketing : Directions & Trends    
   ตลาดออนไลน์ : ทิศทางและแนวโน้ม    
 14.2  Low- / No-Cost Search Engine    
   Optimation (SEO) for Website    
 14.3  Low- / No-Cost Search Engine  6,900  9-10 ส.ค.59
 14.4  Brand Sensory for Online Shop Web    
 14.5  E-Marketing Strategy for smart SMEs    
หลักสูตร SMEs Online Camp Series
 15.1  Episode 1: สร้างพื้นฐานแน่น  4,900  8-9 มิ.ย.59
 15.2  Episode 2: ค้าขายได้แล้ว  5,500  21-22 มิ.ย.59
 15.3  Episode 3: พร้อมติดปีกบิน  5,500  5-6 ก.ค.59

 

ดาว์นโหลด ใบสมัคร

3,252 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *