หลักสูตรอบรมสัมมนา

การป้องกันการรั่วไหลในธุรกิจโรงแรม

หลักสูตรอบรม การป้องกันการรั่วไหล

ในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทขนาดเล็ก และ ร้านอาหาร

%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99

 

แบบฟอร์มใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *