ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากภูมิภาคแอฟริกาเข้าเยี่ยมชมสถาบัน และรับฟังบรรยาย Development Vision for the Entrepreneur of SMEs

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาดต้อนรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากภูมิภาคแอฟริกาจำนวน 20 ท่าน จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำทีมเข้าเยี่ยมชมสถาบัน และรับฟังบรรยาย Development Vision for the Entrepreneur of SMEs

 

ที่มา : สำนักผู้อำนวยการสถาบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.