ข่าวกิจกรรม

อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะข้าราชการจาก Sri Lanka Institute of Development Administration เข้ามารับฟังบรรยาย และเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบัน

วันที่ 30 สิงหาคม 2560  นายปรัชญา เพิ่มทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะข้าราชการจาก Sri Lanka Institute of Development Administration ประเทศศรีลังกา เข้ามารับฟังบรรยาย และเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบัน

 

ที่มา : สำนักผู้อำนวยการสถาบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.