ข่าวกิจกรรม

นายธนนนทน์ พรายจันทร์ นำทีมผู้บริหาร และพนักงานร่วมปลูกต้นดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม นำทีมผู้บริหาร และพนักงานร่วมปลูกต้นดอกดาวเรืองหน้าสถาบัน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ที่มา : สำนักผู้อำนวยการสถาบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.