ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมศึกษาดูงานและค้นหาลู่ทางการลงทุนธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 26 – 30 กันยายน 2560 นายปรัชญา เพิ่มทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ

นำทีมผู้ประกอบจำนวน 41 คน จาก 27 บริษัท ศึกษาดูงานและค้นหาลู่ทางการลงทุนธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  และเข้าชมงาน Home Care & Rehabilitation Exhibition หรือ H.C.R 2017 เพื่อสำรวจและค้นหานวัตกรรมและไอเดียธุรกิจตลอดจน ร่วมกิจกรรม Exclusive Dinner Talk  กับ บริษัท เจ-วิลล์  ซึ่งเป็นนักลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพการบริหารที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น  ในหัวข้อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ความหลากหลายของธุรกิจผู้สูงอายุญี่ปุ่นขั้นสูง และขั้นตอนการวางแผนธุรกิจรองรับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล ศูนย์บริการสุขภาพและความงาม โรงแรมที่พัก เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งที่อยู่อาศัย

 

 

 

ที่มา : สำนักผู้อำนวยการสถาบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.