ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ จ. อุบลราชธานี (ช่องเม็ก) – แขวงจำปาสัก (ปากเซ ปากซอง) – แขวงสาละวัน

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching

เส้นทางกรุงเทพฯ จ. อุบลราชธานี (ช่องเม็ก) – แขวงจำปาสัก (ปากเซ ปากซอง) – แขวงสาละวัน

(เหล่างาม)  วันที่ 13-15 กันยายน 2561  (3 วัน 2 คืน )

************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.