ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ เมียนมาร์

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching

เส้นทางกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์  เมียนมาร์

ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2561  (3 คืน 4 วัน)

****************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.