ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการเจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทาง ด่านแม่สอด จ.ตาก-เมียวดี-ผาอัน-เมาะละแหม่ง เมียนมา

กำหนดการเจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching

เส้นทาง  ด่านแม่สอด จ.ตาก-เมียวดี-ผาอัน-เมาะละแหม่ง เมียนมา

ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2561   (3 คืน 4 วัน)

****************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.